1. Mõisted

1.1. Müüja – AS K.G. Knutsson, registrikood 10169266, juriidiline aadress Harjumaa, Tallinn, Saeveski 12.

1.2. Autoekspert e-pood – elektrooniline pood aadressil pood.autoekspert.ee.

1.3.
Klient – füüsiline või juriidiline isik.

1.4.
Koostööpartner – juriidiline isik, kes on:

1.1.1.
kaupade või teenuste pakkuja Autoekspert e-poes;
1.1.2. ühiste projektide või tegevuste läbiviija veebilehel või mistahes meediakanalis, mis on Autoekspert e-poega koostöös valminud ning avaldatud;
1.1.3. kaupade tarneteenust pakkuv ettevõte.

1.5.
Isikuandmed – informatsioon, mis puudutab füüsilist isikut, kelle identiteet on teada või kelle identiteet on otseselt või kaudselt tuvastatav andmete kaudu või kellel on teatud füüsilised, psühholoogilised, majanduslikud, kultuurilised või sotsiaalsed omadused.

1.6.
Ostu- ja kasutamistingimused  Müüja poolt loodud tingimused Autoekspert e-poe kasutamiseks ja ostude sooritamiseks.

1.7.
Kasutajakonto – Autoekspert e-poe lehel kliendi registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum.

1.8.
Andmekaitsetingimused – ettevõtte poolt kinnitatud dokument, mis sisaldab põhiliselt isikuandmete kogumise, säilitamise, käitlemise ja hoiustamise reegleid, mida Autoekspert e-pood kasutab.

2. Üldtingimused, ulatus ja kehtivus

2.1. Ostu sooritamisel kinnitate, et olete tutvunud ja nõustute ostu- ja kasutamistingimustega ning andmekaitsetingimustega, mis on tervikuna leitav SIIT. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Autoekspert e-poe omaniku AS K.G. Knutsson (registrikood: 10169266), asukohaga Saeveski 12, Tallinn 11214, Eesti (edaspidi Müüja) vahel ja Autoekspert e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

2.2.
Lisaks nimetatud tingimustele reguleerivad Autoekspert e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2.3.
Müüja omab õigust ja kohustust edastada tellimust puudutavat infot Kliendile e-posti ja/või telefoni teel. Kliendi vastaval nõusolekul on müüjal õigus edastada Kliendile e-posti teel ka otseturundus pakkumisi. Kõigil juhtudel ja tegevustel vastutab Klient selle eest, et on Müüjale edastanud korrektsed andmed.

2.4.
Autoekspert e-poel on õigus tulenevalt oma arengust ning parema ja turvalisema kasutamise huvides muuta või täiendada ostu- ja kasutamistingimusi ja andmekaitsetingimusi. Muudatuste korral avaldatakse uued reeglid pood.autoekspert.ee veebilehel. Uued reeglid hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Autoekspert e-poe veebilehel.

3. Kauba tellimise ja ostu-müügi õigussuhted

3.1. Kliendil on võimalik Autoekspert e-poes ostu sooritada ühel järgnevalt mainitud viisidest läbi internetipanga:

1. registreerides end Autoekspert e-poe lehel ja sooritades ost läbi kasutajakonto (sisestades e-posti aadressi ja parooli) internetipangas;
2. Autoekspert e-poe lehel ilma registreerimiseta (külalisena tellimine) internetipangas.

3.2.
Kasutades ostu sooritamiseks Autoekspert e-poe veebilehte, loetakse ost sooritatuks ja müügileping müüja ja kliendi vahel sõlmituks pärast seda kui Klient valib toote, lisab selle ostukorvi ning täidab kõik tellimuse sammud, kaasa arvatud kinnitab tellimuse. Müüja saadab kliendile vastavasisulise kirja tellimuse kinnituse kohta Kliendi e-posti aadressile.

3.3.
Klient kinnitab tellimuse esitamisel, et tema poolt määratud e-posti aadress on õige ning on nõus, et tellimusega seotud dokumendid saadetakse Kliendi e-postile.

3.4.
Iga Kliendi tellimus säilitatakse Autoekspert e-poe andmebaasis 7 aastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes raamatupidamise seaduse nõuetest.

4. Kliendi õigused ja kohustused

4.1. Klient peab täitma ostu- ja kasutamistingimustes ja andmekaitsetingimustes sätestatud tingimusi ja Eesti Vabariigi seadustest tulenevaid kohustusi.

4.2.
Kliendil on õigus Autoekspert e-poest kaupu soetada vastavalt ostu- ja kasutamistingimustele. Kliendil on kohustus tellitud kaupade eest tasuda vastavalt ettenähtud tingimustele.

4.3.
Kliendil on õigus vastavalt ostu- ja kasutamistingimustes sätestatud korrale oma tellimusest loobuda.

4.4.
Kliendil on õigus lõpetada leping vastavalt ostu- ja kasutamistingimustes ettenähtud viisile.

4.5.
Kliendil on õigus lepingust taganeda, kaupa ümber vahetada või tagasi saata vastavalt ostu- ja kasutamistingimustes sätestatud nõuetele ja kindlaksmääratud tähtaja jooksul.

4.6.
Vältimaks pooltevahelisi vaidlusi peab Klient enne tellitud toote kasutamist tähelepanelikult tutvuma toote kasutusjuhendiga ja kasutama toodet vastavalt tootja soovitustele.

5. Müüja õigused ja kohustused

5.1. Müüjal on õigus muuta ostu- ja kasutamistingimusi ja andmekaitsetingimusi. Muudatuste korral avaldatakse uued reeglid pood.autoekspert.ee veebilehel. Uued reeglid hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Autoekspert e-poe veebilehel.

5.2.
Müüjal on õigus muuta ja uuendada oma kaubavalikut, sealhulgas peatada või lõpetada teatud kauba müük.

5.3.
Müüjal on õigus peatada või lõpetada Autoekspert e-poe tegevus. Sellisel juhul tuleb kõik aktsepteeritud ja kinnitatud tellimused lõpule viia ning uusi tellimusi vastu ei võeta.

5.4. 
Müüjal on õigus muuta Autoekspert e-poes pakutavate kaupade ostmisega seotud teenuste osutamise viisi, need katkestada, lõpetada või maksustada osaliselt või tervenisti.

5.5.
Kui Klient püüab õõnestada Autoekspert e-poe töö stabiilsust, toimimist või kui ta ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ning ette teatamata piirata või peatada Kliendi juurdepääsu Autoekspert e-poe lehele või erandjuhtudel kõrvaldada Kliendi kasutajakonto.

5.6.
Müüjal on õigus Kliendi tellimus tühistada, kui Klient ei tasu kauba eest kokkulepitud tingimustel.

5.7.
Müüja kohustub andma Kliendile selget ja arusaadavat teavet, vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

5.8.
Müüja kohustub austama Kliendi privaatsust. Kliendi isikuandmeid võib töödelda üksnes vastavalt ostu- ja kasutamistingimuste, andmekaitsetingimuste ja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud tingimuste kohaselt.

5.9.
Müüja kohustub vastavalt ostu- ja kasutamistingimustele tagama Kliendile tema tellitud tooted ning võtma kauba tagasi ostu- ja kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel.

5.10.
Müüja kohustub täitma kõiki teisi käesolevas peatükis sätestamata kohustusi, mis tulenevad andmekaitsetingimustest ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.

6. Toodete hinnad, makseviisid ja tähtajad

6.1. Kõik Autoekspert e-poe lehel märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

6.2.
Kõik Autoekspert e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes.

6.3.
Veebipoes märgitud kauba hinnale võib lisanduda täiendavaid tasusid, sealhulgas transpordikulu või haldustasu. Ostetud toodete hinnale lisanduvad kulud arvutatakse ja märgitakse Kliendi ostukorvis tellimuse vormistamisel.

6.4.
Autoekspert e-pood saab toote hinda pärast tellimuse kinnitamist muuta üksnes juhul, kui esineb mõni tehniline või muu müüjast mitteolenev põhjus. Sellisel juhul, kui Klient ei ole nõus toodet uue hinnaga soetama, on tal võimalik oma tellimusest loobuda 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Müüjalt hinna muutumise kohta info saamisest. Tellimuse tühistamise korral tagastatakse Kliendile kauba eest tasutud summa.

6.5.
Tellimuse eest saab tasuda Eesti pangalinkidega.

6.6.
Tellimuse eest võetakse makseid vastu eurodes.

6.7.
Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises Maksekeskus AS keskkonnas või Inbank Indivy makseviisidega.

6.8.
Tellimuse esitamisel Klient nõustub, et tema e-posti aadressile saadetakse tellimusega seotud olulist infot nagu tellimuse kinnitus ning makse sooritamise järgselt makse kinnitus.

6.9.
Klient saab oma tellimust vaadata ja arve alla laadida (peale makse laekumist) Autoekspert e-poes "Tellimuste ajalugu" sektsioonist "Minu konto lehelt".

6.10.
Kui Kliendil ei ole e-poes püsikliendi kontot ja ost sooritati külalisena, siis saab Klient oma tellimust vaadata "Külaliste tellimuste" lehelt Müüja poes.

6.11.
Arve on ostu-müügitehingu tõendavaks dokumendiks. Arve peab sisaldama toodete nimekirja ja kogust, hindasid ilma käibemaksuta, lisanduvate maksude suurust, lõpphinda, transpordikulu ja muid administratiivseid andmeid, mille sätestamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.

6.12.
Ettevõtja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui viibimine on tingitud asjaoludest, mida Ettevõtja ei saanud mõjutada ega ette näha.

6.13.
E-poe spetsiifikast tulenevalt võib toodete saadavus laos muutuda ka Kliendi tellimuse vormistamise ajal. Tellitud ja tasutud toote puudumisel laos võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust ja pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab teenuse kasutajale raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine aega võtta kuni 10 tööpäeva.

7. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

7.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkel, kui Klient on vajutanud lingile “Lisa ostukorvi”.

7.2.
Tellimus vormistatakse kui Klient on vajutanud „Jätka ostu vormistamisega” misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise leheküljele. Ostukorvis olevate toodete arvu saab muuta lahtris „Kogus“.

7.3.
Tellimuse vormistamise lehel peab Klient täitma nõutavad kontaktandmed, täpsustama tarneaadressi, kohaletoimetamise- ja makseviisi.

7.4.
Tellimuse vormistamise täitmisel olla tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete kiire ja probleemideta kohaletoimetamine.

7.5.
Enne tasuma asumist peab Klient enne makse sooritamist nõustuma ostu- ja kasutajatingimustega.

7.6.
Peale antud tegevust on tellimus kinnitatud ja Müüjale edastatud.

7.7.
Tellimuse eest saab tasuda Eesti pangalinkidega või Inbank Indivy järelmaksu võimalusega.

7.8.
Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises Maksekeskus AS keskkonnas. E-pood ei töötle pangamakseid ise. Tasumine toimub Maksekeskus AS (https://maksekeskus.ee/) turvalise maksekeskkonna kaudu. Edastades makseandmeid või muid andmeid, nõustub Klient kolmanda osapoole teenusetingimuste ja talle finantsinfo edastamisega.

7.9.
Pärast pangalingi kaudu tasumist tuleb Kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

7.10.
Tellimuse kättesaamise kohta saadab Autoekspert e-pood Kliendile automaatse e-kirja koos tellimuse kinnitusega ja arvega.

7.11.
Juhul kui Klient kasutab ostu sooritamiseks Autoekspert e-poe veebilehte, loetakse tellimus sooritatuks ja müügileping müüja ja kliendi vahel sõlmituks pärast seda kui Klient on valinud tooted või teenused ning lisanud need ostukorvi ning täitnud kõik tellimuse sammud, kaasa arvatud kinnitanud tellimuse. Müüja saadab Kliendi vastavasisulise kirja tellimuse kinnituse kohta Kliendi e-posti aadressile.

8. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

8.1. Müüja tarnib kaubad kliendini vastavalt kokkulepitud tingimustele ja tarneaja jooksul. Kaupade transport on võimalik Eesti piires.

8.2. Toote kohalejõudmine Kliendini sõltub Logistikapartnerist. Orienteeruv kohalejõudmise aeg on 1-3 tööpäeva.

8.3. Tooteid tellides on kliendil Autoekspert e-poes võimalus valida endale kaupade kättesaamiseks meelepärane viis:

- DPD kuller (kohaletoimetamine välisukseni);
- DPD Pickup pakiautomaadid ja pakipoed;
- tulen ise kaubale järgi.

8.4.
Kuller või DPD Pickup pakiautomaat ja pakipoed:

8.4.1.
Valides kauba kättesaamise viisiks kuller või DPD Pickup pakiautomaadi on kauba tarneaeg 1-3 tööpäeva.

8.4.2. Juhul, kui Müüja ei ole võimeline kaupa kokkulepitud tingimustel ja tähtaja jooksul Kliendile tarnima, teavitab ta sellest Klienti. Kliendil on võimalik, kas enda tellimus tühistada ja lepingust taganeda või nõustuda pikema tarnetähtajaga. Kui Klient nõustub kauem ootama, siis peab Müüja viivitamatult kliendiga ühendust võtma ning teda teavitama kauba saamise võimalikust tähtajast ning muudest olukorraga kaasnevatest tingimustest. Kui Müüja ei tarni kaupa Kliendini ka lisaajal, võib Klient lepingust taganeda vastavalt punktis 10 sätestatud tingimustel.

8.4.3.
Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise eest, kui Klient on tarnetingimuste reeglite vastu eksinud ning tellimus ei jõua õigeaegselt kohale Kliendi poolt põhjustatud juhtudel või Klient on viivitanud kauba vastuvõtmisel kullerilt või DPD Pickup pakiautomaadist.

8.4.4.
Kui Klient märkab kauba vastuvõtmisel, et pakk on kahjustada saanud (kortsus, märg või muud moodi rikutud), tuleb kahjustused fikseerida vabas kirjalikus vormis, mis on koostatud kulleri juuresolekul. Pakiautomaati kasutades peab Klient kaubal lasuvatest puudustest Müüjale teavitama hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul Müüja e-postiaadressile aadressilt https://pood.autoekspert.ee/kontakt või Autoekspert e-poes „Minu konto lehelt“ sektsioonist „Tellimuste ajalugu“, kus on täpselt kaubal ja/või pakendil lasuvaid puudusi kirjeldatud (soovituslik on lisata defektist pildid).

8.4.5.
Kui Klient avastab, et toode on puudustega pärast kauba kättesaamist, siis on tal nõudeõigus Müüja vastu kasutamistingimuste punktis 12 sätestatud tingimustel.

8.4.6.
Kui Klient on kauba eest eelneval tasunud, kuid ei lähe kaubale tarnetingimustes sätestatud tingimuste kohaselt määratud ajavahemikus järele või ei võta kaupa õigel ajal vastu, siis lepitakse Müüja ja kKiendi vahel kokku uus aeg, mil kaup Kliendile saadetakse. Kui Klient ka selle ajavahemiku sees oma kaupa vastu ei võta või kaubale järele ei lähe, siis tellimus tühistatakse ning raha tagastatakse. Tagastamisele ei kuulu summad, mis on kulunud kauba saatmisele, pangatehingutele jms.

8.4.7.
Juhul, kui Klient ei ole kaupa kätte saanud kokkulepitud tähtajal Müüjast või tarnijast tuleneval põhusel, peab Klient viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) tööpäeva jooksul alates eelduslikust kauba kättesaamise kuupäevast, Müüjat sellest teavitama aadressil https://pood.autoekspert.ee/kontakt. Juhul kui Müüja ei suuda kauba asukohta kindlaks teha ega kaupa Kliendile mõistliku aja jooksul toimetada, peab Müüja asendama tellimuse uue sobivate toodetega. Kui Müüjal ei ole kliendile soovitud toodet pakkuda, peab Müüja Kliendile tema raha tagastama. Raha kantakse Kliendi kontole mõistliku aja jooksul pärast seda, kui on ilmnenud, et Müüja ei suuda kaupa Kliendini toimetada ega uue tootega asendada või kui Klient on esitanud lepingust taganemise avalduse. Raha tagastatakse Kliendi samale pangakontole, millelt toote eest makse laekus, kui Klient ja Müüja ei ole eelnevalt teisiti kokku leppinud.

8.4.8.
Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui viibimine on tingitud asjaoludest, mida Ettevõtja ei saanud mõjutada ega ette näha.

8.5. Tulen ise kaubale järgi:

8.5.1.
Valides kauba kättesaamise viisiks „tulen kaubale ise järgi“ on kauba tarneaeg Autoekspert kauba väljastuspunkti 1-3 tööpäeva.

8.5.2. Ostja võib kauba kätte saada Autoekspert väljastuspunktist, kui Klient valib tellimuse esitamisel selle viisi.

8.5.3. Autoekspert väljastab kaupu:

- Autoekspert Tammsaare – Tammsaare tee 53, Tallinn;
- Autoekspert Tartu – Turu 28, Tartu;
- Autoekspert Pärnu – Tallinna maantee 70, Pärnu;
- Autoekspert Viljandi – Reinu tee 30, Viljandi;
- Autoekspert Kuressaare – Tallinna 58, Kuressaare.

8.5.4. Kliendil tuleb tellitud kaubale järele minna hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on teda teavitanud SMS-i ja/või e-posti teel sellest, et kaup on väljastuspunktis kohal ja kaubale võib järele minna.

8.5.5.
Kauba võib vastu võtta ainult tellimuse esitanud isik või isik, keda on nimetatud tellimuse esitamise ajal. Kauba kättesaamiseks tuleb esitada Müüjale kehtiv isikusamasust kinnitav dokument (pass, ID-kaart või autojuhiluba).

8.5.6.
Kauba Kliendile üleandmisel peab Klient kontrollima kauba füüsilisel kättesaamisel kaupluses koos müüjaga saadetise ja kauba (kaupade) seisukorda ja allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi (arve).

8.5.7.
Kui Klient on allkirjastanud saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse kaup üleantuks heas seisukorras, ilma kahjustusteta ja kauba (kaupade) komplektsuses ei esine puuduseid (puuduseid, mida saab tuvastada toote välise vaatluse käigus).

8.5.8. 
Klient peab kaubal lasuvatest puudustest Müüjale teavitama hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul müüja e-posti aadressile aadressilt https://pood.autoekspert.ee/kontakt või Autoekspert e-poes „Minu konto lehelt“ sektsioonist „Tellimuste ajalugu“, kus on täpselt kaubal ja/või pakendil lasuvaid puudusi kirjeldatud (soovituslik on lisata defektist pildid).

8.5.9.
Kui Klient jätab sellised toimingud tegemata, vabastatakse Müüja vastutusest kauba kahjustuste eest, kui selliste kahjustuste tekkimise põhjuseks ei ole tehasepraak, või kauba komplekteerimispuuduste eest ainult siis, kui sellised mittevastavused saab tuvastada kauba välise vaatlusega.

8.5.10. 
Kui Klient avastab, et toode on puudustega pärast kauba kättesaamist, siis on tal nõudeõigus Müüja vastu kasutamistingimuste punktis 12 sätestatud tingimustel.

8.5.11. 
Kui Klient on kauba eest eelneval tasunud, kuid ei lähe kaubale tarnetingimustes sätestatud tingimuste kohaselt määratud ajavahemikus järele või ei võta kaupa õigel ajal vastu, siis lepitakse Müüja ja Kliendi vahel kokku uus aeg, mil kaup Kliendile saadetakse. Kui Klient ka selle ajavahemiku sees oma kaupa vastu ei võta või kaubale järele ei lähe, siis tellimus tühistatakse ning raha tagastatakse. Tagastamisele ei kuulu summad, mis on kulunud kauba saatmisele, pangatehingutele jms.

8.5.12. 
Juhul, kui Klient ei ole kaupa kätte saanud kokkulepitud tähtajal Müüjast või tarnijast tuleneval põhusel, peab Klient viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) tööpäeva jooksul alates eelduslikust kauba kättesaamise kuupäevast, Müüjat sellest teavitama aadressil https://pood.autoekspert.ee/kontakt. Juhul kui Müüja ei suuda kauba asukohta kindlaks teha ega kaupa Kliendile mõistliku aja jooksul toimetada, peab Müüja asendama tellimuse uue sobivate toodetega. Kui Müüjal ei ole kliendile soovitud toodet pakkuda, peab Müüja Kliendile tema raha tagastama. Raha kantakse Kliendi kontole mõistliku aja jooksul pärast seda, kui on ilmnenud, et Müüja ei suuda kaupa kliendini toimetada ega uue tootega asendada või kui Klient on esitanud lepingust taganemise avalduse. Raha tagastatakse KLiendi samale pangakontole, millelt toote eest makse laekus, kui Klient ja müüja ei ole eelnevalt teisiti kokku leppinud.

9. Toote kvaliteet

9.1. Müüja pakub kvaliteetseid tooteid, mille kirjeldus on müüja e-poes vastava kauba juures välja toodud. Enne kauba kasutamist tuleb Kliendil tutvuda kauba kasutusjuhendi ja tootjapoolsete soovitustega, et vältida toote ebaõigest kasutamisest tulenevaid kahjustusi.

9.2.
Toode vastab müügilepingule kui:

- toode vastab Müüja poolsele kirjeldusele ning kvaliteedile, mida toote reklaamis ja kirjelduses on lubatud;
- tootel ei ilmne puudusi, kui toodet kasutatakse õigel otstarbel ning lubatud moel;
- toode vastab kvaliteedinäitajatele, mis on antud kaubamärgile iseloomulik ning omane. Kliendil on õigus eeldada teatud brändi tootelt samu omadusi, mis antud tootja toodetele omane.

9.3.
Juhul kui toode ei vasta müügilepingule, on Kliendil õigus esitada Müüjale pretensioon ning nõuda toote lepingutingimustele vastavusse viimist vastavalt ostu- ja kasutamistingimuste punktis 10 kuni 12 sätestatule. Toote müügilepingule mittevastavuseks ehk puuduseks ei peeta:

- toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mis on põhjustatud toodete väärast kasutusest või kasutusjuhendi nõuete eiramisest;
- toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
- toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest või vääramatu jõu tagajärjel;
- toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel;
- toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mis on tekkinud seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jms poolt;
- toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
- toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mis on tekkinud seoses Kliendi poolt seadmesse installeeritud tarkvara tõttu ning sellest põhjustatud ekspluatatsioonihäiretest;
- toote normaalsest kulumisest tekkinud puuduseid ja puuduseid, mis on seotud kuluva iseloomuga osadega (akud, tahmakassetid, trükipead, CD-plaadid, kulumaterjalid, jms);
- toote kasutamisel tekkinud puuduseid, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus.
- Müüja ei vastuta selle eest, kui Autoekspert e-poes toodete suurus, kuju, värv või muud parameetrid ei vasta toote tegelikule suurusele, värvile või muudele parameetritele seoses pildierinevuse või muude tehniliste põhjuste tõttu.

9.4.
Enne kauba kasutamist, palun tutvuge tähelepanelikult kasutusjuhendiga ning kasutage toodet vastavalt tootja soovitustele vältimaks toote valest kasutamisest tekitatud kahjustusi. 

Õigus taganeda ostu-müügi lepingust, tagastamise ja ümbervahetamise kord

10. Õigus taganeda ostu-müügilepingust

10.1. Kliendil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

10.2.
Lepingust taganemiseks tuleb Kliendil Müüjat sellest teavitada. Selleks tuleb saata e-kiri aadressilt https://pood.autoekspert.ee/kontakt või Autoekspert e-poes „Minu konto lehelt“ sektsioonist „Tellimuste ajalugu“ tellimuse kommentaaride lahtris. Pärast teavituse kättesaamist peab Müüja Kliendile viivitamatult selle kättesaamist kinnitama.

10.3.
Tagastamisõiguse neljateistpäevast tähtaega arvestatakse järgmiselt:

- kauba üleandmisest Kliendile;
- kui Klient tellis rohkem kui ühe toote ning need saabuvad eraldi saadetistena, siis hakkab 14 päeva kehtima hetkest, mil kliendini jõuab viimane saadetis;
- kui toode tarnitakse mitme erineva osana, siis hakkab 14 päeva kehtima hetkel, mil Kliendini jõuab viimane puuduolev osa;
- kui leping on sõlmitud kaupade korrapäraseks kohaletoimetamiseks, siis alates päevast, mil Klient saab kätte esimese kauba.

10.4.
Kui Klient taganeb ostu-müügilepingust ning ei ole veel oma kaupu saanud, siis tühistatakse tema tellimus ning Klienti teavitatakse sellest e-kirja ja/või telefoni teel.

10.5.
Kui Klient soovib tellimust tühistada pärast kauba kättesaamist, kehtivad kauba tagastamisel tingimused, mis on sätestatud punktis 13.

10.6.
Tagastatav toode ei tohi olla kahjustatud ega muudetud. Kaup tuleb tagastada komplektsena, sealhulgas tuleb üheaegselt koos tagastatava kaubaga tagastada ka kingitused, mis antud tootega kaasas olid. Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, vastutab Klient tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes (jaekaubanduse kaupluses).

10.7. 
14-päevane taganemisõigus ei laiene võlaõigusseaduse kohaselt järgmistele teenustele ja toodetele:

- tootele, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva Kliendi isiklikke vajadusi;
- tootele, mis on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt;
- tootele, mis rikneb või vananeb kiiresti;
- tootele, mis on Kliendile üle antud suletud pakendis ja mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
- tootele, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
- kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemisele, kui Klient on ettevõtjalt tellinud selleks kohaletuleku;
- ajalehtedele, ajakirjadele või muudele perioodiliselt ilmuvatele väljaannetele, välja arvatud selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingule;
- suletud ümbrises audio- ja videosalvestistele või arvutitarkvarale, kui Klient on ümbrise avanud;
- tootele mis on ostetud enampakkumisel;
- muudele võlaõigusseaduses sätestatud toodetele ja teenustele, mida ei ole käesolevas punktis eraldi nimetatud.

10.8.
Juhul kui Klient taganeb lepingust tuginedes 14-päevasele taganemisõigusele, tagastatakse toodete eest tasutud summa (v.a. transpordimaksumus) kliendile 14 päeva jooksul alates sellest kui Klient on Müüjale tagastanud lepingu esemeks olnud asja. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.

10.9.
Kasutades 14-päevast taganemisõigust kannab Klient asja tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud Kliendi tellimusele või tootel lasuvad puudused, mille kõrvaldamiston õigus Kliendil nõuda.

11. Tingimused hea kvaliteediga kauba ümbervahetamiseks

11.1. Kliendil on õigus 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul kauba kättesaamise kuupäevast toode ümber vahetada teise sarnase kuju ning suurusega, värvi või mustriga toote vastu. Klient peab oma soovist kaup ümber vahetada eelnevalt Müüjat teatama, kirjutades aadressilt https://pood.autoekspert.ee/kontakt või Autoekspert e-poes „Minu konto lehelt“ sektsioonist „Tellimuste ajalugu“ tellimuse kommentaaride lahtris. Klient peab täpsustama, milliseid tooted ta ümber vahetada soovib.

11.2.
Ümber vahetamise õigus ei kehti ostu- ja kasutamistingimuste punktis 10.7. alapunktides nimetatud lepinguesemete suhtes.

11.3.
Kui toote hind on muutunud või uue toote hind erineb esialgse toote hinnast, peab Klient Müüjale tasuma puuduoleva osa.

11.4.
Kauba ümbervahetamisel kehtivad punktis 13 sätestatud tingimused.

11.5.
Pärast kauba kättesaamist kohustub Müüja kaupa vahetama sarnase kuju, värvi, mustri või ülesehitusega toote vastu. Kui Müüjal ei ole võimalik toodet vahetada, tuleb Kliendile raha tagastada. Raha tagastatakse kliendile 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates sellest kui Klient on Müüjale tagastanud lepingu esemeks olnud asja. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.

12. Tingimused puudusega (defektiga) kauba parandamiseks, asendamiseks või tagastamiseks

12.1. Müüja vastutab kaubal lasuvate puuduste eest, mis olid olemas kauba Kliendile üleandmise hetkel, isegi juhul kui puudus ilmneb hiljem, välja arvatud juhul kui Klient teadis või pidi teadma kaubal lasuvast puudusest lepingu sõlmimisel. Müüja vastutab kauba müügil puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Eeldatakse, et aasta jooksul kaubal ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

12.2.
Puudusega kauba vahetamine, tagastamine ja parandamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele, eelkõige vastavalt võlaõigusseaduses sätestatud tingimustele.

12.3.
Kui kliendi poolt ostetud kaup on puudusega, on Kliendil õigus Müüja vastu kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Ennekõike on Kliendil õigus nõuda Müüjalt:

- Puuduse mõistliku aja jooksul kõrvaldamist asja parandamise või asendamise näol, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust ja puuduste olulisust. Juhul kui Kliendi poolt nõutud puuduse kõrvaldamise viis on Müüjat ebamõistlikult koormav, on Müüjal õigus kõrvaldada puudus muul sobival viisil;
- Hinna alandamist, kui Müüja ei ole toote puudust kõrvaldanud mõistliku aja jooksul. Kliendil ei ole õigust nõuda hinna alandamist, kui ta keeldus alusetult Müüja ettepanekust asja parandada või asendada;
- Tellimuse tühistamist ja raha tagastamist, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Müüja keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast puudusest teadasaamist. Sellisel juhul tagastatakse raha Kliendile mõistliku aja jooksul alates hetkest, mil Müüjani on jõudnud kliendi poolt tagasi saadetud kaup ja on selge, et asja parandamine või asendamine ei ole võimalik. Raha tagastatakse samale kontole, mille pealt tellimuse eest maksti, kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti.

12.4. 
Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Autoeksperti probleemist kirjutades e-maili aadressilt https://pood.autoekspert.ee/kontakt või püsikliendina logides sisse Autoekspert e-poodi ja esitades infot probleemse toote kohta „Minu konto lehelt“ sektsioonist „Tellimuste ajalugu“ tellimuse kommentaaride lahtris.

12.5.
Toote defekti ilmnemisel tuleb esitada järgmine informatsioon:

- nimi ja kontaktandmed;
- toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);
- tellimuse või ostudokumendi number.

12.6.
Toote praagi ilmnemisel tuleks lõpetada koheselt toote paigaldamine/kasutamine ning teavitada Müüjat praagi ilmnemisel eelnevalt nimetatud e-posti teel.

12.7.
Käesolevas peatükis sätestatud alusel kõrvaldatavaks puuduseks ei peeta kaubal lasuvaid kahjustusi, mis on tekitatud ostu ja- kasutamistingimuste punktis 9.3 sätestatud viisil, sealhulgas puudused, mis on tekkinud kokkupuutel kemikaalidega, kuumusega, teravate esemetega, niiskusega või muul sarnasel viisil või juhul, kui toodet ei kasutatud ette nähtud viisil või hoiustati valesti. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust nõuda Müüjalt tema kulul kahjustuste kõrvaldamist, toote asendamist ega raha tagastamist.

12.8.
Puuduste kõrvaldamisel ei ole Müüja kohustatud taastama või säilitama toodetele salvestatud andmeid ja informatsiooni.

12.9.
Peale pretensiooni esitamist kohustub Müüja Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.


13. Toote tagastamine

13.1. Toodet on võimalik tagastada üksnes ostu- ja kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel järgides ettenähtud tähtaegasid.

13.2.
Tagastatav toode ei tohi olla kahjustatud ega muudetud. Kaup tuleb tagastada komplektsena, sealhulgas tuleb üheaegselt koos tagastatava kaubaga
tagastada ka kingitused, mis antud tootega kaasas olid.

13.3.
Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, vastutab Klient tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes (jaekaubanduse kaupluses).

13.4.
Kauba tagastamiseks:

- täitke kaubaga koos teile saadetud tagastustaotlus (leitav ka SIIT);
- saatke tagastusvorm koos kaubaga aadressil K.G. Knutsson AS, Saeveski 12, 11214 Tallinn, Eesti.

13.5.
Toode peab olema pakendatud korralikult ja nii, et see tagastamisel kahjustada ei saaks. Müüja ei tagasta raha kauba eest, mis tagasi saatmisel kahjustada on saanud. Müüja ei ole vastutav Kliendi või tarnijate poolsete võimalike vigade eest ega ole kohustatud hüvitama kaupa, mis on valesti adresseeritud, tagasisaatmisel kaduma läinud või kahjustada saanud.

13.6.
Kui Müüja on paki kätte saanud, vaatab Müüja tellimuse üle ja kui kõik vastab tingimustele langetatakse otsused edasisteks toiminguteks.

13.7.
Kasutades kaupade tagastamiseks 14-päevast lepingust taganemise õigust tagastatakse Kliendile kauba maksumus. Kliendi kulud, mis on kantud seoses kauba tagastamisega Müüjale, jäävad Kliendi enda kanda ja neid ei tagastata (v.a juhul kui tegemist on müüja poolt defektse, puudusega või vale eseme müügiga).


14. Ettevõttele kohaldatud turundusvahendid

14.1. Müüja võib oma äranägemise järgi teostada erinevaid Autoekspert e-poe kampaaniaid ning mänge.

14.2.
Müüjal on õigus ühepoolselt ilma eelneva etteteatamiseta korraldatud mängu tingimusi muuta või mäng lõpetada. Iga mängu muutus jõustub hetkest, mil muutused Autoekspert e-poe lehel läbi viiakse ning avalikuks tehakse.

14.3.
Müüja edastab Klientidele otseturunduspakkumisi kooskõlas andmekaitsetingimuste ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatuga.


15. Teabevahetus

15.1. Müüja teavitab Klienti tellimuse protseduuridest e-kirja ja/või telefoni teel, vastavalt Kliendi poolt Müüjale eelnevalt edastatud info põhjal.

15.2.
Müüjal on õigus Kliendiga ühendust võtta ka telefoni teel.  

15.3.
Kliendil on võimalik küsimuste tekkides pöörduda Müüja poole Müüja veebilehel rubriigis “Kontakt” avaldatud meiliaadresside ja kontakttelefonide vahendusel.


16. Vastutus ja vääramatud jõud

16.1. Autoekspert e-pood vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Autoekspert e-poe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

16.2.
Autoekspert e-pood ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Autoekspert e-pood ei saanud mõjutada ning mille saabumist Autoekspert e-pood ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).


17. Muud tingimused

17.1. Kõiki Autoekspert e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Klientide andmeid töödeldakse vastavalt andmekaitsetingimustes sätestatule jälgides kehtivaid andmekaitsenõudeid.

17.2.
Kasutajaks registreeritud Klient on vastutav Müüjale edastatud isikuandmete õiguse eest. Müüja kasutab Kliendi poolt edastatud isikuandmeid üksnes kooskõlas ostu-, kasutamis-, andmekaitse- ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud tingimustel ja ulatuses. 

17.3. 
AS K.G.Knutsson AS on isikuandmete vastutav töötleja, mis edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

17.4.
Müüja edastab Kliendi isikuandmed enda koostööpartneritele üksnes juhul, kui Klient on selleks andud enda nõusoleku või kui andmete edastamine on vajalik Kliendile teenuse osutamiseks või kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

17.5.
Müüja ei vastuta kahju eest, mis tekib Kliendipoolsest ostu- ja kasutamistingimuses ja/või andmekaitsetingimustes sätestatud tingimuste rikkumisest.

17.6.
Kui Müüja vahendab Autoekspert e-poe veebilehel kolmandate osapoolte tooteid, teenuseid või veebilehti, siis ei taga Müüja nende kolmandate osapoolte poolt avaldatud teabe õigsust. Kolmanda osapoole teabe sisu, täpsuse ja korrektsuse eest vastutab kolmas osapool. Müüja ei ole kohustatud kontrollima vahendatud informatsiooni õiguspärasust.

17.7.
Müüja ei ole vastutav Kliendi ja Müüja partnerite vaheliste vastastikuste kohustuste eest, mis kolmanda osapoole pakutud toote või teenuse tarbimisega võivad kaasneda.

17.8.
Pooled ei vastuta kohustuste rikkumise eest, mis on põhjustatud vääramatust jõust vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule.


18. Lõppsätted

18.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille info on leitav SIIN või Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendav platvormi poole, mis on leitav SIIN. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

18.2.
Kui Kliendil on Autoeksperdi veebipoe osas pretensioone või küsimusi, palume need saata e-kirjaga aadressilt https://pood.autoekspert.ee/kontakt.

Jälgi meid Facebookis